Narcis

De narcis is een geslacht van bolgewassen uit de narcisfamilie (Amaryllidaceae). De naam is afkomstig uit de Griekse mythologie. De narcis is ontstaan in de late Oligoceen tot vroege Mioceen tijdperken, op het Iberisch schiereiland en aangrenzende gebieden in Zuidwest-Europa. Echter is de narcis een verwilderingsplant en komt daardoor in heel veel verschillende gebieden voor.

Een verwilderingsplant houdt in dat als je er niets aan zou doen, hij ieder jaar vermeerderd en er meer en meer bloemen ontstaan ieder jaar.

De narcis in de reguliere teelt wordt vermeerderd door middel van eigen nakomelingen of door middel van parteren van de bollen. Laatstgenoemde heeft als voordeel dat je sneller kunt groeien in areaal. Er wordt een totaal oppervlakte van 1480 hectare narcissen geteeld, Teeuwen teelt hiervan 12 hectare.

Teeuwen & Zn. B.V.

Spleetkroon Dubbel

Nr 101, Dubbel geel

Nr 59, Dubbel wit

Carice

Tête-à-tête

Nr 7, Spleetkroon

Growers Pride