Krokus

De krokus is een geslacht uit de Lissenfamilie, net zoals de irissen. De krokus is vooral afkomstig uit de bergen rond de Middellandse Zee. De meeste soorten vinden hun oorsprong in de Balkan en Klein-Azië.

De krokus groeit uit een knol in plaats van een bol. De bladeren hebben een kenmerkende vorm in dwarsdoorsnede. Ze zijn bootvorming met twee zijarmen waarvan de randen naar binnen zijn teruggebogen.

Een klein deel krokussen wordt afgebroeid op pot maar het merendeel van de krokussen die geteeld worden, worden gebruikt in tuinen, parken en landschappen. De krokus leent zich hier uitstekend voor omdat ze veel bloemen produceren, kleurrijk zijn en bovendien als goede bodembedekkers functioneren.

Al enkele jaren is het areaal van de krokus rond de 200 hectare, hiermee is het een vrij stabiele maar geen grote teelt. Teeuwen teelt in totaal 1 hectare krokussen bestaande uit twee soorten.

 

Teeuwen & Zn. B.V.

Roseus

Romance